>>


Mavo

Onze school kent een éénjarige brugklas. Na klas 1 stromen de leerlingen door naar de afdeling waar zij het best tot hun recht komen.

De mavo omvat vier leerjaren. De mavo bereidt voor op het hoogste niveau binnen het mbo, namelijk niveau 4. Ook is er een mogelijkheid om door te stromen naar 4 havo.

De docenten die lesgeven op de mavo overleggen regelmatig met elkaar om hun manier van werken af te stemmen op de leerlingen. Veel docenten die lesgeven op de mavo zijn zogenaamde kaderdocenten. Zij geven het grootste gedeelte van hun lessen op de mavo, waardoor ze veel leerlingen kennen. Tevens heeft de mavo een leerlingbegeleider. Met zo’n 350 leerlingen is de mavo zeer overzichtelijk en zijn de lijnen kort. De mavo heeft een eigen plek in het gebouw.

In de onderbouw worden leerlingen breed opgeleid en kunnen ze kiezen voor de talentstroom kunst of sport om hun talenten daarin verder te ontwikkelen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van Anglia. Op deze wijze willen we leerlingen uitdagen hun belangstelling en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor de leerlingen die regulier volgen zijn er vakoverstijgende modules.

In leerjaar twee worden de talentstromen en de vakoverstijgende modules uit de brugklas doorgetrokken.

De oriëntatie op beroepen, vervolgopleiding en pakketkeuze om in de bovenbouw een goede profielkeuze te kunnen maken, begint in het tweede leerjaar. In leerjaar 3 spelen we daar nader op in met specifieke voorlichting en een stage. Op het einde van het 3e leerjaar kiezen leerlingen pas écht voor een van de vier profielen:

Economie

• Groen

• Techniek

• Zorg & Welzijn

De profielkeuze bepaalt voor een gedeelte de samenstelling van het vakkenpakket.


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.