Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

 Vakspreekuren

We willen onze leerlingen graag een extra steuntje in de rug bieden. Daarom bieden we het hele jaar vakspreekuren aan voor zowel onderbouw als bovenbouw. Je kunt gebruik maken van deze uren om vragen te stellen aan een vakdocent, extra uitleg te krijgen etc.

Je kunt je nu inschrijven via Magister > Activiteiten.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.