Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

 Overzicht vakspreekuren (vsu) vanaf 31 augustus 2020

vak periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 tijdstip lokaal opmerkingen
NE ob BKS BKS wo8 4
NE bb CTR CTR CTR CTR wo9 50
NE bb CTR* CTR CTR CTR wo8 50 * 4M --> 4H
EN bb ASH* ASH wo7 47 * 4M --> 4H
EN ob WES di8 33
EN ob
OOM OOM vr8 38
EN  EWS EWS EWS di9 47
FA ob GIL OOM vr8 38
FA bb WEY WEY WEY di9 39
DU RBO RBO do9 36
DU HMT HMT wo9 36
WI ob JWN JWN wo8 21
WI ob MBN MBN MBN MBN do8 24
WI bb MAA* wo7 44 * 4M --> 4H
WI bb PLU PLU PLU PLU do9 23
WI bb TUR wo9 45
SK HWO HWO HWO wo9 15
NA ob MAI MAI MAI wo8 14
NA ob MZE ma8 14
NA bb MEN MEN do9 20
BI RVT RVT RVT ma9 19
AK ob BOX BOX BOX BOX wo8 63
AK bb LAA LAA do9 78
GS ob FSN FSN FSN FSN do8 64
GS bb NOT NOT NOT NOT wo9 73
EC ob TSK TSK vr8 43
EC bb AHA AHA do9 68
BE STE STE wo9 62
KVA HSG HSG wo9 61


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.