Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

 Vakspreekuren

We willen we onze leerlingen graag een extra steuntje in de rug bieden. Daarom bieden we het hele jaar vakspreekuren aan voor zowel onderbouw als bovenbouw. Je kunt gebruik maken van deze uren om vragen te stellen aan een vakdocent, extra uitleg te krijgen etc. Aan het begin van het jaar wordt hier het rooster van de vakspreekuren gepubliceerd en hoe je je hiervoor in kunt schrijven. Het rooster zal ook op de schermen in de voorhal te zien zijn.

M.i.v. 20 september starten de vakspreekuren  voor schooljaar 2021-2022. Inschrijven kan via Magister > Activiteiten.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.