Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

 Vakspreekuren

We willen onze leerlingen graag een extra steuntje in de rug bieden. Daarom bieden we het hele jaar vakspreekuren aan voor zowel onderbouw als bovenbouw. Je kunt gebruik maken van deze uren om vragen te stellen aan een vakdocent, extra uitleg te krijgen etc. Hieronder is het rooster van de vakspreekuren te vinden voor de vierde roosterperioden (16-5 t/m 15-7). Het rooster is ook op de schermen in de voorhal te zien. Inschrijven voor de vakspreekuren kan via Magister > Activiteiten.

Vakspreekuren roosterperiode 4

Vak OB/BB Docent Tijdstip Lokaal
NE BB CTR WO9 6
NE BB MTR DO9 4
EN OB CAE WO8 46
WI OB JWN DO8 21
WI BB TUR DO9 24

WI BB PLU WO9 23
DU OB MUL WO8 41
DU BB RBO WO9 37
FA BB OOM DO9 38
BI OB MZS DI8 7

BI BB BSC WO9 9
BI BB RVT DO9 19
AK OB BOX DO8 63
AK OB KLN DI8 63
AK BB LAA WO9 78
GS OB FSN WO8 64

GS BB NOT WO9 73
NA/NS OB MAI DI8 14
NA BB MEN WO9 20
SK OB+BB HWO WO9 72
SK OB+BB HWO DO9 72

SK OB+BB RSR MA9 17
BE BB STE WO9 62
KVA BB HSG VR9 61
LO OB+BB LAV DI9 Z1


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.