Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


1. Hoe verloopt de inlevering van je schoolboeken in 2021?

Het inleveren van je schoolboeken verloopt weer als vanouds. Iddink komt op school om de huurboeken in te nemen. Daarna lever je de boeken van het Rythovius College Boekenfonds in. Als laatste levert iedere leerling de lockersleutel in. Om de contactmomenten zo minimaal mogelijk te houden, vindt de inlevering plaats in de voorhal, en niet in de aula.

Om alles soepel te laten verlopen is het erg belangrijk dat je op de afgesproken dag en stipt op tijd op school komt. De boeken worden in de voorhal ingenomen, ingang via het plein (dus niet via de hoofdingang i.v.m. éénrichtingsverkeer).

Volg de instructies van de begeleiders. 

Wat heb je nodig?

1. Inleverformulier van Iddink: www.iddink.nl/downloads Print dit uit, leg de boeken bij elkaar samen met het formulier. Volg hierbij de instructies van Iddink op.

2. Inleverformulier van je Rythovius boeken.
Print het formulier van je eigen klas/leerjaar en zoek de boeken bij elkaar (p.s. niet iedereen hoeft boeken van het RC in te leveren, maar als je de school verlaat, lever je alle boeken in)

3. De lockersleutel wordt door iedereen ingeleverd. Zorg wel dat de locker leeg is, want ze worden schoongemaakt in de vakantie.

Controleer je pakket thuis, want achteraf inleveren van gemiste boeken levert altijd problemen en vaak een boete op.

Kom op de afgesproken dag en stipt op tijd op school. De boeken worden in de voorhal ingenomen, ingang via het plein (dus niet via de hoofdingang i.v.m. éénrichtingsverkeer). Volg de instructies van de begeleiders. Bewaar je inleverbewijs van Iddink goed.

Naast de boeken van Iddink hebben de meeste leerlingen boeken van het Rythovius Boekenfonds ontvangen. Deze boeken worden aansluitend ingeleverd. Het inleverformulier voor deze boeken kun je zelf downloaden (zie hierboven).  Eindexamenkandidaten ontvangen een persoonlijk inleverformulier samen met hun examencijferlijst op 10 juni. Zonder inleverformulieren kun je lastiger je boeken inleveren! Eventuele boetes kunnen i.v.m. de coronamaatregelen alleen met PIN worden betaald.

Wanneer moet je je boeken inleveren?
Op dinsdag 20 juli is de inname van alle boeken. Kijk op Inlevertijden voor de tijd waarop jij je boeken kunt inleveren. Kom ook echt op die tijd, je kunt niet even tussendoor inleveren. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren, liefst op de juiste tijd. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, (bewaar dan je verzendbewijs!). Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!

Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?
In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt, vóór maandag 26 juli. De bestelcode voor 2021-2022 is PSB4S8NN

2. Extra toelichting van het Rythovius Boekenfonds

- Doorlenen: Sommige boeken heb je volgend jaar nog nodig, die kun je doorlenen en hoef je nu nog niet in te leveren. De rest van de boeken moet onbeschreven worden ingeleverd.
- Bovenbouw: Alle boeken die uitgereikt zijn, staan op dit formulier. Afhankelijk van je profiel heb je ze wel of niet ontvangen. Kijk goed welke boeken je moet inleveren en welke je kunt doorlenen.
- Doubleren: Als je (waarschijnlijk) blijft zitten, lever je toch de boeken in, net als je klasgenoten.
- Overstappen: Als je overstapt naar een andere afdeling (V->H of H ->M) of de school verlaat dan moet je alle boeken inleveren, ook de doorleenboeken. Meld je dan bij het speciale inleverloket van het Rythovius College.
- Examenkandidaten: De persoonlijke inleverlijsten van de examenkandidaten zijn samen met de brief van de examenuitslag verstrekt. 
- Lockersleutel: iedere leerling levert de lockersleutel in en zorgt dat de locker leeg is

3. Zorg dat je kan pinnen bij een eventuele boete

Voor de boeken van het Rythovius Boekenfonds die beschreven of beschadigd zijn of niet worden ingeleverd, krijg je een boete die direct betaald moet worden. We houden daarbij rekening met de looptijd en voorraad van het betreffende boek. In verband met het coronavirus is alleen pinnen mogelijk.

4. Wat moet je dus meenemen?

1. huurboeken van Iddink + inleverformulier 
2. boeken en inleverlijst van het Rythovius College
3. lockersleutel (zorg dat je locker leeg is)
4. geld voor eventuele boete (pinnen)

5. Boeken komend schooljaar

Begin juli ontvang je van Iddink, samen met het inleverformulier ook de informatie voor het bestellen van de boeken van volgend jaar.

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt, vóór maandag 26 juli. De bestelcode voor 2021-2022 is PSB4S8NHeb je extra informatie over het inleveren nodig of zijn niet al jouw vragen hier beantwoord, stuur een e-mail naar boekenfonds@rythovius.nl

Inleveren

De procedure voor het inleveren van boeken wordt te zijner tijd op deze plaats gepubliceerd.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.