Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


1. Hoe verloopt de inlevering van je schoolboeken in 2023?

Iddink komt op school om de huurboeken in te nemen. Daarna lever je de boeken van het Rythovius College Boekenfonds in. Als laatste levert iedere leerling de lockersleutel in. De inlevering vindt plaats in de voorhal, ingang via het plein. (Sommige leerlingen hoeven geen boeken in te leveren, maar iedereen moet wel de lockersleutel inleveren op de hieronder vermelde inlevertijd.)

Wanneer moet je je boeken inleveren?

Op dinsdag 11 juli is de inname van alle boeken. Kijk op inlevertijden voor de tijd waarop jij je boeken kunt inleveren. Kom ook echt op die tijd, je kunt niet even tussendoor inleveren. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren, liefst op de juiste tijd. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink (bewaar dan je verzendbewijs!). Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!

Volg de instructies van de begeleiders. 

Wat heb je nodig?

1. Inleverformulier van Iddink: Ga naar www.iddink.nl/downloads en log in met je Iddink account. Print het inleverformulier uit en leg de boeken bij elkaar samen met dit formulier. Volg hierbij de instructies van Iddink op.
2. Inleverformulier van je Rythovius boeken (ook uitprinten en meenemen!)
Eindexamenkandidaten ontvangen een persoonlijk inleverformulier samen met hun examencijferlijst op 14 juni. (Reserve exemplaar verschijnt in je schoolmail begin juni.)
Print het formulier van je eigen klas/leerjaar uit en zoek de boeken bij elkaar (overigens hoeft niet iedereen boeken van het RC in te leveren, maar als je de school verlaat, lever je wel alle boeken in).
3. De lockersleutel wordt door iedereen ingeleverd. Zorg dat de locker leeg is, want deze wordt in de vakantie leeg-/schoongemaakt.

Controleer je pakket thuis, want achteraf inleveren van gemiste boeken levert altijd problemen en vaak een boete op.

Kom op de afgesproken dag en stipt op tijd op school. De boeken worden in de voorhal ingenomen, ingang via het plein. Volg de instructies van de begeleiders. Bewaar je inleverbewijs van Iddink goed.

Zonder inleverformulieren kun je lastiger je boeken inleveren! Eventuele boetes kunnen met PIN worden betaald.

Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?

Begin juli ontvang je van Iddink, samen met het inleverformulier ook de informatie voor het bestellen van de boeken van volgend jaar. In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt, vóór maandag 17 juli. De bestelcode voor 2023-2024 ontvang je van Iddink bij het inleverformulier. Vragen over de bestelcode kun je altijd stellen aan boekenfonds@rythovius.nl

2. Extra toelichting van het Rythovius Boekenfonds


- Doorlenen: Sommige boeken heb je volgend jaar nog nodig, die kun je doorlenen en hoef je nu nog niet in te leveren. De rest van de boeken moet onbeschreven worden ingeleverd.
- Bovenbouw: Alle boeken die uitgereikt zijn, staan op dit formulier. Afhankelijk van je profiel heb je ze wel of niet ontvangen. Kijk goed welke boeken je moet inleveren en welke je kunt doorlenen.
- Doubleren: Als je (waarschijnlijk) blijft zitten, lever je toch de boeken in, net als je klasgenoten.
- Overstappen: Als je overstapt naar een andere afdeling (V->H of H ->M) of de school verlaat dan moet je alle boeken inleveren, ook de doorleenboeken. Meld je dan bij het speciale inleverloket van het Rythovius College.
- Examenkandidaten: De persoonlijke inleverlijsten van de examenkandidaten zijn samen met de brief van de examenuitslag verstrekt. Begin juni worden ze gemaild naar je schoolmailadres.
- Lockersleutel: iedere leerling levert de lockersleutel in en zorgt dat de locker leeg is

3. Zorg dat je kan pinnen bij een eventuele boete

Voor de boeken van het Rythovius Boekenfonds die beschreven of beschadigd zijn of niet worden ingeleverd, krijg je een boete die direct betaald moet worden. We houden daarbij rekening met de looptijd en voorraad van het betreffende boek. Alleen pinnen is mogelijk.

4. Wat moet je dus meenemen?

1. huurboeken van Iddink + inleverformulier 
2. boeken en inleverlijst van het Rythovius College
3. lockersleutel (zorg dat je locker leeg is)
4. zorg dat je kunt pinnen voor een eventuele boete

Klik hier voor de lijst met boeken die volgend jaar worden uitgereikt door het Rythovius College.

5. Nog vragen?

Heb je extra informatie over het inleveren nodig of zijn niet al jouw vragen hier beantwoord, stuur een e-mail naar boekenfonds@rythovius.nl


Inleveren

De procedure voor het inleveren van boeken wordt te zijner tijd op deze plaats gepubliceerd.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.