Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Leerlingenbestuur

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij schoolactiviteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks onder begeleiding van een medewerker van de school.

De rolverdeling van het leerlingenbestuur is als volgt:

Voorzitter: Minke de Laat 5V
Vice-voorzitter: Robbie Wels 2V
Secretaris: Sarah Verspaandonk 6V
Vice-secretaris: Kim Aslan 2M
Penningmeester: Anneke Cools 6V
Vice-penningmeester: Janneke Gilsing 2H
Hoofd activiteiten: Alex Hartman 3V
Hulp activiteiten: Leontine Becker 2M
Hoofd PR: Sterre Viool 5V
Hulp PR: Sven Jansen 2M
Contactpersoon docenten en directie: Marloes Majoor 6V
Contactpersoon leerlingen: Luka Kennis 6V
Lid: Elisa Bokdam 2H
Lid: Pietro Negri 5V
Lid: Tom van  Heukelom 2M

Begeleiding vanuit school wordt gegeven door mevr. H. Smoorenburg. Het e-mail adres van het leerlingenbestuur is llb@rythovius.nl

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.