Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Leerlingenbestuur 2022-2023

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij schoolactiviteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks onder begeleiding van een medewerker van de school.

Dit zijn de leerlingen in het leerlingenbestuur:

Lou-Anne Aidam
Matijn Aret
Sam Arts
Guyan Beks
Julia Bouwdewijns
Carmen Bruurs
Polle van Dooren
Zora Geuze
Fenne van Herk
Gijs Heuveling
Kate McLaren
Lieke Smulders
Pim van der Velden
Merel Verlaan

Begeleiding vanuit school wordt gegeven door mevr. H.Smoorenburg. Het e-mail adres van het leerlingenbestuur is llb@rythovius.nl

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.