>>


Havo

Onderbouw - klas 1 en 2

Onze school kent een éénjarige brugklas. Na klas 1 stromen de leerlingen door naar de afdeling waar zij het best tot hun recht komen.

We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in dit jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase.

De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elk kind, van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. Aan het einde van het eerste leerjaar volgt de keuze voor de juiste afdeling: mavo, havo of vwo (atheneum en gymnasium).

Om de persoonlijke talenten beter uit de verf te laten komen, kunnen leerlingen kiezen voor een van de talentstromen (science, kunst, sport). Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van Anglia. Op deze wijze willen we leerlingen uitdagen hun belangstelling en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor de leerlingen die regulier volgen zijn er vakoverstijgende modules.

In leerjaar drie worden de talentstromen en de vakoverstijgende modules uit de onderbouw doorgetrokken.

Bovenbouw - klas 3 t/m 5

Klas drie is de schakel tussen onder- en bovenbouw en de voorbereiding op de zogenaamde Tweede Fase. Tijdens mentoruren is onder leiding van de mentor en de decaan aandacht voor de keuze van het juiste profiel. 
De profielen zijn:

Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek

De leerling kiest vakken die aansluiten bij zijn/haar vaardigheden, ambities en talenten. Een aantal vakken is gemeenschappelijk, een aantal vakken is specifiek voor het profiel, daarnaast kiest de leerling verplicht een vak naar zijn/haar keuze.

In leerjaar vier begint de Tweede Fase.


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.