>>


Gymnasium

Onderbouw - klas 1 en 2

Het is op onze school mogelijk vanaf het 1e jaar reeds gymnasium te doen. Leerlingen kunnen op advies van de basisschool in een gymnasiumklas worden geplaatst.

We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in dit jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase.

De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elk kind, van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. 

Gymnasiumleerlingen volgen al vanaf het eerste leerjaar klassieke talen (2 lesuren per week). Onder de klassieke talen vallen Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming (KCV). Bij de klassieke talen worden dus taal én cultuur aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van Anglia. Op deze wijze willen we leerlingen uitdagen hun belangstelling en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Bovenbouw - klas 3 t/m 6

Klas drie is de schakel tussen onder- en bovenbouw en de voorbereiding op de zogenaamde Tweede Fase. Tijdens mentoruren is onder leiding van de mentor en de decaan aandacht voor de keuze van het juiste profiel.

De profielen zijn:

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek

De leerling kiest vakken die aansluiten bij zijn/haar vaardigheden, ambities en talenten. Een aantal vakken is gemeenschappelijk, een aantal vakken is specifiek voor het profiel, daarnaast kiest de leerling verplicht een vak naar zijn/haar keuze.

In leerjaar vier begint de Tweede Fase.


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.