>>


De aanmelding

Het is het verplicht om je persoonlijk aan te melden op het voortgezet onderwijs. Het aanmelden vindt plaats in de week van 5 - 9 maart 2018. Je bent hiervoor samen met je ouders van harte welkom op het Rythovius College op dinsdag 6 maart 2018 15.30 - 17.00 uur, woensdag 7 maart 13.30 – 15.30 2018 uur en donderdag 8 maart 19.00 – 20.30 uur 2018. Je moet de volgende dingen meebrengen:

  1. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  2. het ingevulde aanmeldingsformulier; dit krijg je op de basisschool;
  3. het ingevulde  intakeformulier van het Rythovius College.

De toelating

De plaatsing op onze school gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is bindend.

Met vriend(inn)en in één klas

Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen. Op het formulier dat u ontvangt bij het toelatingsbericht kunnen daarvoor bepaalde voorkeuren worden aangegeven. Onze drie vaste regels zijn:

  1. we verdelen de meisjes en jongens zo eerlijk mogelijk over de klassen;
  2. er wordt rekening gehouden met de fietsafstand;
  3. er wordt geprobeerd rekening te houden met wensen van de groep 8 leerlingen met betrekking tot de plaatsing in de brugklas.
Voorop staat natuurlijk dat leerlingen alleen bij elkaar in de klas komen als ze hetzelfde schooltype volgen. En de schoolkeuze moet natuurlijk niet afhangen van wat vriendjes of vriendinnetjes gaan doen. Het gaat immers om jouw toekomst!
Introductie nieuwe brugklassers

Zodra bekend is welke leerlingen we toelaten tot de brugklassen van het Rythovius, krijgt ieder kind dat zich heeft aangemeld daarvan bericht. De leerlingen die zijn toegelaten ontvangen een uitnodiging om op woensdag 20 juni 2018 kennis te maken de mentor, de nieuwe klasgenoten en natuurlijk om wegwijs te worden in het gebouw.

Vroege aanmeldingen
Als je extra ondersteuning bij het leren nodig hebt, is het mogelijk je eerder aan te melden. Dit gebeurt altijd in overleg met de basisschool. Je maakt hiervoor een afspraak via de receptie van het Rythovius College (0497.513043)

Deze vooraanmeldingen vinden plaats op dinsdag 30 januari 2018 15.45 tot 17.00 uur en op donderdag 1 februari 2018 van 15.45 tot 17.00 uur .Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.