Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Pre-Colleges

Tijdens de volgende Pre-Colleges kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de leerstof en de manier van werken in het voortgezet onderwijs, bij de talentstromen en het gymnasium:
Gymnasium: Ben je nieuwsgierig van aard? Houd je van een uitdaging? Ben je geïnteresseerd in geschiedenis? Ben je benieuwd naar de verhalen over de Griekse goden en helden? Hou je van taal? Dan is het gymnasium vast iets voor jou!
Kunst: Ben je creatief, houd je van muziek maken, dansen, toneelspelen, tekenen of mooie kunstzinnige dingen maken, dan is dit Pre-College echt iets voor jou.
Science: Vind je werken in projecten, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit en techniek leuk? Dan is misschien het Pre-College van de Science talentstroom voor jou een goed idee.
Sport: Ben je sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten te ontdekken, dan is het Pre-College sport zeker iets voor jou.

De Pre-Colleges zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die een bijzondere belangstelling hebben voor het betreffende gebied.

Alle Pre-Colleges worden gegeven op woensdagmiddagen van 13:30 tot 15:00 uur.
Leerlingen die willen deelnemen, moeten zich realiseren dat meedoen wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.
Ze verbinden zich ook echt aan twee keer (kunst en sport) of vier keer (science en gymnasium) meedoen.

Bij de indeling van de leerlingen hanteren we de volgende uitgangspunten:
-  bij meer belangstelling dan plaatsingsmogelijkheden vindt er loting plaats;
-  de leerlingen worden zoveel mogelijk per school ingedeeld;
-  er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren.

Op vrijdag 15 oktober worden de berichten over de definitieve plaatsing gemaild.Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.