Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • GymnasiumKennismaken

Een school kiezen na de basisschool... misschien best moeilijk en spannend. Onze school organiseert verschillende activiteiten voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders om te ontdekken of het Rythovius iets voor hen is.

Talentendag 

Tijdens de Talentendag op vrijdag 22 oktober 2021 krijgen leerlingen van groep 8 alvast een kijkje in de keuken door het volgen van interactieve kennismakingslessen. 

Pre-colleges 

In november starten de pre-colleges, waarin groep 8’ers met belangstelling voor de talentstromen en/of het gymnasium door het volgen van voor hen georganiseerde lessen een voorproefje krijgen wat hun te wachten staat. Klik hier meer informatie.

Promotiefilm

Voor een eerste indruk van het Rythovius College, bekijk de promotiefilm op de homepage

Informatieavond groep 8

Op 16 en 17 november 2021 vinden informatieavonden plaats in de aula van het Rythovius College voor ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen. Beide avonden starten om 19.30 uur en zullen naar verwachting om 21.15 uur eindigen. Naast de voorlichting die gegeven wordt, is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten.

Direct na de informatieavonden wordt een film op onze website geplaatst waarin dezelfde onderwerpen aan bod komen die ook op de informatieavond de revue passeren. De film is wellicht een alternatief voor ouders die de informatieavond niet kunnen bijwonen, maar wel informatie willen over het reilen en zeilen op het Rythovius College. Na het zien van de film mag u natuurlijk altijd de vragen stellen, die u nog heeft. U kunt ons het makkelijkste bereiken via mailadres info@rythovius.nl.

Open Dag

Op zondag 23 januari 2022 zijn leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders van harte welkom op de Open Dag van het Rythovius College in Eersel, school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Er is veel te zien en te beleven op de Open Dag. Er zijn demonstraties van vakken, leerlingen kunnen zelf meedoen en tijdens informatierondes worden de verschillende niveaus, de aanmeldingsprocedure, de begeleiding op onze school en het gebruik van iPads toegelicht. Aan de hand van een uitgestippelde route maken de bezoekers kennis met het gebouw en vooral met de sfeer die het Rythovius College kenmerkt. 

Groep 7 en 8 krant

Rond de jaarwisseling wordt in de regio de groep 7 en 8 krant bezorgd met uitleg over: de schooltypen mavo, havo, atheneum en gymnasium, de talentstromen science, kunst, sport en het versterkt Engels programma Anglia. Verder bericht de krant over andere zaken die een brugklasser moet weten zoals de introductiedagen, de planagenda en de begeleiding op school. 

De informatievoorlichting voor de diverse kennismakingsactiviteiten loopt via de basisscholen. Ouders en leerlingen van groep 7 en 8 kunnen voor actuele informatie en een overzicht van belangrijke data ook terecht op onze site. Voor vragen: info@rythovius.nl


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.