Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • GymnasiumKennismaken

Een school kiezen na de basisschool... misschien best moeilijk en spannend. Onze school organiseert verschillende activiteiten voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders om te ontdekken of het Rythovius iets voor hen is.

Talentendag 

Tijdens de Talentendag op vrijdag 21 oktober 2022 kregen leerlingen van groep 8 alvast een kijkje in de keuken door het volgen van interactieve kennismakingslessen. 

Pre-colleges 

In november zijn de pre-colleges gestart, waarin groep 8’ers met belangstelling voor de talentstromen en/of het gymnasium door het volgen van voor hen georganiseerde lessen een voorproefje krijgen wat hun te wachten staat. 

Een eerste indruk film

Voor een eerste indruk van het Rythovius College, bekijk de eerste indruk film op de homepage

Informatieavond groep 8

Op 15 november 2022 vond een informatieavond plaats in de aula van het Rythovius College voor ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen. Naast de voorlichting die gegeven werd, was er deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen.

Open Dag

Op zondag 15 januari 2023 van 11.00 tot 14.00 uur zijn leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders van harte welkom op de Open Dag van het Rythovius College in Eersel, school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Er is veel te zien en te beleven op de Open Dag. Er zijn demonstraties van vakken, leerlingen kunnen zelf meedoen en tijdens informatierondes worden de verschillende niveaus, de aanmeldingsprocedure, de begeleiding op onze school en het gebruik van iPads toegelicht. Aan de hand van een uitgestippelde route maken de bezoekers kennis met het gebouw en vooral met de sfeer die het Rythovius College kenmerkt.

Parkeren is ook mogelijk op het parkeerterrein aan de Molenweg (voormalige Provincialeweg), één minuut lopen van school.

Groep 7 en 8 krant

Voor de afgelopen kerstvakantie is in de regio de de schoolkrant voor groep 7 en 8 verspreid via de basisscholen. Deze krant bevat uitleg over: de schooltypen mavo, havo, atheneum en gymnasium, de talentstromen science, kunst, sport en het versterkt Engels programma. Verder bericht de krant over andere zaken die een brugklasser moet weten zoals de introductiedagen, de planagenda en de begeleiding op school. 


De informatievoorlichting voor de diverse kennismakingsactiviteiten loopt via de basisscholen. Ouders en leerlingen van groep 7 en 8 kunnen voor actuele informatie en een overzicht van belangrijke data ook terecht op onze site. Voor vragen: info@rythovius.nl

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.