Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Belangrijke data


Activiteiten leerlingen groep 8

Schooljaar 2019-2020

Activiteit

Datum

Talentendag

vrijdag 11 oktober 2019

Pre-colleges 
woensdagen 23 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december 2019, 13.30 - 15.00 uur


Informatieavond ouders groep 8

maandag 4 november 2019, 19.30 uur

Open Dag

zondag 26 januari 2020, 13.00 - 16.00 uur


Aanmeldingsweek leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (1)

dinsdag 4 en donderdag 6 februari 2020, op afspraak tussen 15.45 - 17.00 uur

Aanmeldingsdagen reguliere leerlingen


maandag 2 maart 2020, 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 3 maart 2020, 16.00 - 18.00 uur 
woensdag 4 maart 2020, 14.00 - 17.00 uur


Versturen toelatingsbericht leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

 woensdag 18 maart 2020

Versturen toelatingsbericht reguliere leerlingen

woensdag 15 april 2020

Intake talentstroom sport

woensdagmiddag 13 mei 2020

Reservedatum intake talentstroom sport

woensdagmiddag 20 mei 2020

Introductiemiddag nieuwe brugklassers

woensdag 17 juni 2020,
14.00 - 16.00 uur

Reservedatum introductie brugklassers

dinsdag 23 juni 2020

Toelichting: (1)

Onder “leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte" verstaan we leerlingen:

a.   die waarschijnlijk meer ondersteuning nodig hebben dan de gemiddelde leerling of

b.   die extra ondersteuning in het basisonderwijs hebben gehad en waarvan de verwachting is dat die ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig blijft of

c.    waarbij twijfel bestaat of het Rythovius College hun passend onderwijs kan bieden of

d.   die in verband met een handicap of aandoening structureel gebruik moeten maken van hulpmiddelen.

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie hoeven alleen van de vooraanmelding op 4 en 6 februari 2020 gebruik te maken als er sprake is van dyslexie of dyscalculie in combinatie met een ondersteuningsbehoefte op een ander gebied.

Bij twijfel: neem contact op met RT-coördinator Mariëlle Gilsing, 0497-513043 of mgilsing@rythovius.nl.maandag 4 februari 2019, 19.30 uur en


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.