Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Belangrijke data


Activiteiten leerlingen groep 8

Schooljaar 2020-2021

Activiteit

Datum

Talentendag

vrijdag 16 oktober 2020

Pre-colleges 
woensdagen 28 oktober,4, 11, 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december 2020, 13.30 - 15.00 uur


Informatieavond ouders groep 8

maandag 9 november 2020, 19.30 uur

Open Dag

zondag 17 januari 2021, 11.00 - 14.00 uur


Aanmeldingsweek alle leerlingen (1)


maandag 1 maart 2021, 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 2 maart 2021, 15.30 - 17.30 uur
woensdag 3 maart 2021, 14.00 - 16.00 uur


Toelatingsberichten worden verstuurd.

 woensdag 14 april 2021

Aanmeldingsberichten o.b.v. bijgestelde adviezen

dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei 2021

Intake talentstroom sport

woensdagmiddag 2 juni 2021

Reservedatum intake talentstroom sport

woensdagmiddag 9 juni 2021

Introductiemiddag nieuwe brugklassers

woensdag 30 juni 2021, 14.00 - 16.00 uur

Reservedatum introductie brugklassers

dinsdag 6 juli 2021

Toelichting: (1)

Binnen het RSV (Regionaal SamenwerkingsVerband) is afgesproken dat er geen aparte aanmelding is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Voor alle leerlingen geldt bovenstaand schema.


maandag 4 februari 2019, 19.30 uur en


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.