Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Belangrijke data


Activiteiten leerlingen groep 8

Schooljaar 2020-2021Toelichting: (1)

Binnen het RSV (Regionaal SamenwerkingsVerband) is afgesproken dat er geen aparte aanmelding is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Voor alle leerlingen geldt bovenstaand schema.


maandag 4 februari 2019, 19.30 uur en


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.