>>


Belangrijke data


Activiteiten leerlingen groep 8

schooljaar 2018-2019

Versie d.d. 12-6-2018

Activiteit

Datum

Talentendag

vrijdag 12 oktober 2018


Informatieavond ouders groep 8

donderdag 1 november 2018, 19.30 uur

Pre-colleges

woensdagen 7, 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december 2018, 9 januari 2019

13.30 - 15.00 uur

Open Dag

zondag 27 januari 2019, 13.00 - 16.00 uur


Informatieavond ouders groep 8

maandag 4 februari 2019, 19.00 uur

Aanmeldingsweek leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (1)

dinsdag 5 en donderdag 7 februari 2019

15.45 - 17.00 uur

Aanmeldingen nieuwe brugklassers

dinsdag 12 maart 2019, 15.30 - 17.00 uur

woensdag 13 maart 2019, 13.30 - 15.30 uur

donderdag 14 maart 2019, 19.00 - 20.30 uur

Versturen toelatingsbericht leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

woensdag 20 maart 2019 

Versturen toelatingsbericht reguliere leerlingen

woensdag 17 april 2019

Intake talentstroom sport en Anglia junior day

woensdagmiddag 22 mei 2019

Reservedatum intake talentstroom sport en Anglia junior day

woensdagmiddag 29 mei 2019

Introductie nieuwe brugklassers

woensdag 19 juni 2019, 14.00 - 16.00 uur

Reservedatum introductie brugklassers

dinsdag 25 juni 2019

Toelichting: (1)

Onder “leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte" verstaan we leerlingen:

a.   die waarschijnlijk meer ondersteuning nodig hebben dan de gemiddelde leerling of

b.   die extra ondersteuning in het basisonderwijs hebben gehad en waarvan de verwachting is dat die ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig blijft of

c.    waarbij twijfel bestaat of het Rythovius College hun passend onderwijs kan bieden of

d.   die in verband met een handicap of aandoening structureel gebruik moeten maken van hulpmiddelen.

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie hoeven alleen van de vooraanmelding op 5 en 7 februari 2019 gebruik te maken als er sprake is van dyslexie of dyscalculie in combinatie met een ondersteuningsbehoefte op een ander gebied.

Bij twijfel: neem contact op met RT-coördinator Mariëlle Gilsing, 0497-513043 of mgilsing@rythovius.nl.maandag 4 februari 2019, 19.30 uur en


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.