Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


De aanmelding

Het aanmelden vindt plaats in de week van 1 - 5 maart 2021. Je bent hiervoor samen met je ouders van harte welkom op het Rythovius College op maandag 1 maart van 18.00 - 20.00 uur, dinsdag 2 maart van 15.30 - 17.30 uur en woensdag 3 maart van 14.00 - 16.00 uur .

We verzoeken je het volgende mee te nemen:

  1. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  2. het aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband (RSV PVO); dit krijg je op de basisschool;
  3. het aanvullende aanmeldingsformulier van het Rythovius College; dit krijg je ook op de basisschool.

De toelating

De plaatsing op onze school gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is bindend.

Met vriend(inn)en in één klas

Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen. In het toelatingsbericht staan instructies hoe bepaalde voorkeuren kunnen worden aangegeven. Onze drie vaste regels zijn:

  1. we verdelen de meisjes en jongens zo eerlijk mogelijk over de klassen;
  2. er wordt rekening gehouden met de fietsafstand;
  3. er wordt geprobeerd rekening te houden met wensen van de groep 8 leerlingen met betrekking tot de plaatsing in de brugklas.
Voorop staat natuurlijk dat leerlingen alleen bij elkaar in de klas komen als ze hetzelfde schooltype volgen. En de schoolkeuze moet natuurlijk niet afhangen van wat vriendjes of vriendinnetjes gaan doen. Het gaat immers om jouw toekomst!

Introductie nieuwe brugklassers

Zodra bekend is welke leerlingen we toelaten tot de brugklassen van het Rythovius, krijgt ieder kind dat zich heeft aangemeld daarvan bericht. De leerlingen die zijn toegelaten ontvangen een uitnodiging om op woensdag 30 juni 2021 kennis te maken de mentor, de nieuwe klasgenoten en natuurlijk om wegwijs te worden in het gebouw.


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.