Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Inschrijving voor schooljaar 2023-2024

Aanmelding

De aanmelddagen zijn achter de rug. We zijn supertrots dat we volgend schooljaar weer heel veel nieuwe talenten mogen verwelkomen op onze mooie school. Wilt u uw kind alsnog aanmelden dan is dat mogelijk via dit digitale aanmeldformulier.

Extra ondersteuningsbehoefte

Er is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (aangegeven in het onderwijskundig rapport van de basisschool) de mogelijkheid om een afspraak te maken om de extra ondersteuning iets uitgebreider te bespreken. Vanaf half februari kunnen ouders telefonisch contact opnemen met de receptie van het Rythovius College (tel. 0497-513043). Er wordt dan een tijdstip ingepland op maandag 6 maart, dinsdag 7 maart of woensdag 8 maart. 
Wat gebeurt er na de aanmelding?
Op woensdag 19 april ontvangt u de uitslag van de toelating per mail.
Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen, bijvoorbeeld met vrienden of vriendinnen in een klas. In het toelatingsbericht staan instructies hoe bepaalde voorkeuren kunnen worden aangegeven. 
Op woensdagmiddag 28 juni komen de aanstaande brugklassers naar het Rythovius College om kennis te maken met elkaar, hun mentor en het schoolgebouw (4 juli is de reservedatum voor deze kennismakingsmiddag).
Op maandag 28 augustus start de introductieweek van alle brugklassers.

Aanmelding op basis van bijgesteld advies

Indien de basisschool het advies heeft opgehoogd neemt de groep 8 leerkracht contact op met de toelatingscommissie van het Rythovius College. Als ouders hun kind ook daadwerkelijk willen aanmelden voor dat hoger niveau kunnen zij dat op woensdag 24 mei of donderdag 25 mei kenbaar maken via dit mailadres: aanmelden@rythovius.nl. Op woensdag 7 juni ontvangen de ouders per mail de uitslag van de toelating op basis van het eventueel opgehoogde advies.

Aanmelden voor Talentstromen en TEA (The English Academy)

Medio oktober 2023, als de nieuwe brugklassers vertrouwd zijn geraakt met onze school, organiseren we een projectweek rondom de Talentstromen science, kunst, sport, ondernemerschap en het versterkt Engels-programma TEA. Na die projectweek kunnen de leerlingen dus een weloverwogen keuze maken om eventueel te starten met TEA
en/of een Talentstroom. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie. 

Was je eerste keuze een andere middelbare school en ben je daar helaas uitgeloot?

Indien je bent uitgeloot bij een andere middelbare school is er de mogelijkheid om je alsnog in te schrijven voor de brugklas van het Rythovius College. Dat kan van donderdag 9 maart tot en met vrijdag 10 maart 17.00 uur via het digitale inschrijfformulier.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.