Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


De aanmelding

Inschrijving voor schooljaar 2022 – 2023

Aanmelding
Er zijn twee mogelijkheden om uw kind bij ons in te schrijven.

1) U meldt uw kind digitaal aan. De basisschool van uw kind zal u hierover informeren. U ontvangt van de basisschool een ouder-inlog, zodat u via LDOS uw kind digitaal kunt aanmelden. Dit dient te gebeuren op maandag 7 of dinsdag 8 maart.

Extra benodigde informatie
Na inschrijving ontvangt u van ons een mail waarin wij u vragen om extra informatie i.v.m. plaatsing van uw kind. Ook kunt u hierop aangeven als uw kind kiest voor bijvoorbeeld een talentstroom of Anglia. 

2) U meldt uw kind fysiek aan. Dit kan op maandag 7 maart 16.00 uur – 19.00 uur
Voor deze wijze van aanmelden neemt u een (kopie van het) legitimatiebewijs van uw kind mee en het aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband (RSV PVO); dit formulier krijgt u op de basisschool. U geeft het aanmeldingsformulier af op school en vult ter plekke de vragenlijst met extra informatie in. 

Extra ondersteuningsbehoefte
De mogelijkheid tot fysiek inschrijven is niet bedoeld als oriënterend gesprek om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, lezen wij dat na digitale inschrijving in het LDOS formulier of na fysieke inschrijving op het hier op school ingevulde formulier. U ontvangt dan indien nodig een aparte uitnodiging voor een intakegesprek later in de inschrijvingsweek. 
Oriënterende gesprekken betreffende de mogelijkheden van extra ondersteuning kunnen vanaf half november tot februari gevoerd worden. Ouders en/of basisschool kunnen hiervoor contact opnemen met Petra de Graaff via mailadres pdgraaff@rythovius.nl.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@rythovius.nl en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

De toelating

De plaatsing op onze school gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is bindend.

Met vriend(inn)en in één klas

Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen. In het toelatingsbericht staan instructies hoe bepaalde voorkeuren kunnen worden aangegeven. Onze drie vaste regels zijn:

  1. we verdelen de meisjes en jongens zo eerlijk mogelijk over de klassen;
  2. er wordt rekening gehouden met de fietsafstand;
  3. er wordt geprobeerd rekening te houden met wensen van de groep 8 leerlingen met betrekking tot de plaatsing in de brugklas.
Voorop staat natuurlijk dat leerlingen alleen bij elkaar in de klas komen als ze hetzelfde schooltype volgen. En de schoolkeuze moet natuurlijk niet afhangen van wat vriendjes of vriendinnetjes gaan doen. Het gaat immers om jouw toekomst!

Introductie nieuwe brugklassers

Zodra bekend is welke leerlingen we toelaten tot de brugklassen van het Rythovius, krijgt ieder kind dat zich heeft aangemeld daarvan bericht. De leerlingen die zijn toegelaten ontvangen een uitnodiging om op woensdag 6 juli 2022 kennis te maken de mentor, de nieuwe klasgenoten en natuurlijk om wegwijs te worden in het gebouw.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.