Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


De aanmelding

Inschrijving voor schooljaar 2023 – 2024

Aanmelding
Er zijn twee mogelijkheden om uw kind bij ons in te schrijven.

1) U meldt uw kind fysiek aan. Dit kan op maandag 6 maart 16.00 uur – 19.00 uur, op dinsdag 7 maart 16.00 uur – 19.00 uur en op woensdag 8 maart 14.00 uur - 17.00 uur.

2) U meldt uw kind digitaal aan door middel van het formulier dat binnenkort beschikbaar is op onze website.

Extra ondersteuningsbehoefte
Er is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (aangegeven in het OKR) de mogelijkheid om een afspraak te maken om de extra ondersteuning iets uitgebreider te bespreken. Vanaf half februari kunnen ouders telefonisch contact opnemen met de receptie van het Rythovius College (tel. 0497-513043). Er wordt dan een tijdstip ingepland op maandag 6 maart, dinsdag 7 maart of woensdag 8 maart


Aanmelding op basis van bijgesteld advies
Conform het tijdpad van het samenwerkingsverband is hiervoor gelegenheid op 24 en 25 mei. Mocht er sprake zijn van een bijgesteld advies, dan mailt de basisschool dit naar de toelatingscommissie via mailadres aanmelden@rythovius.nl. Indien dit betekent dat ouders hun kind willen aanmelden op een ander niveau, dan moeten zij dat zelf ook kenbaar maken via dit mailadres. De nieuwe aanmelding zal vervolgens door de toelatingscommissie worden besproken en verwerkt.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar aanmelden@rythovius.nl en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

De toelating

De plaatsing op onze school gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is bindend.

Met vriend(inn)en in één klas

Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen. In het toelatingsbericht staan instructies hoe bepaalde voorkeuren kunnen worden aangegeven. Onze drie vaste regels zijn:

  1. we verdelen de meisjes en jongens zo eerlijk mogelijk over de klassen;
  2. er wordt rekening gehouden met de fietsafstand;
  3. er wordt geprobeerd rekening te houden met wensen van de groep 8 leerlingen met betrekking tot de plaatsing in de brugklas.
Voorop staat natuurlijk dat leerlingen alleen bij elkaar in de klas komen als ze hetzelfde schooltype volgen. En de schoolkeuze moet natuurlijk niet afhangen van wat vriendjes of vriendinnetjes gaan doen. Het gaat immers om jouw toekomst!

Introductie nieuwe brugklassers

Zodra bekend is welke leerlingen we toelaten tot de brugklassen van het Rythovius, krijgt ieder kind dat zich heeft aangemeld daarvan bericht. De leerlingen die zijn toegelaten ontvangen een uitnodiging om op woensdag 28 juni 2023 kennis te maken de mentor, de nieuwe klasgenoten en natuurlijk om wegwijs te worden in het gebouw.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.