>>


Gezonde school

Rythovius College behaalt vignet Gezonde School

Rythovius College in Eersel heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Het Rythovius College is een van de eerste VO-scholen in Nederland en de eerste in de regio Zuidoost-Brabant die dit vignet behaalt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Rythovius College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema Bewegen & Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: naast de normale LO-lessen biedt de school in de onderbouw een sportstroom aan, en kunnen leerlingen in de bovenbouw sport als examenvak volgen. Ook zijn er sporttoernooien en kampen met een sportief karakter. Ook voor de gezondheid van medewerkers is er veel aandacht.

Rector Frans Claassens van het Rythovius College is er trots op dat zijn school een Gezonde School is. “Samen met de GGD Brabant Zuidoost hebben we de aanvraag van dit vignet voorbereid. Dit is een eerste belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. We gaan door met andere thema’s op het gebied van gezondheid, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolkantine. Inmiddels hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

In het Lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Eersel zijn ‘jeugd’ en ‘sport’ belangrijke onderwerpen. De GGD Brabant Zuidoost is één van de partijen die uitvoering geeft aan dit beleid. In dat kader heeft de GGD ondersteuning gegeven bij dit project. Omdat het behalen van dit vignet zo goed aansluit bij het Lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Eersel, zal wethouder Ria van der Hamsvoord het vignet 6 februari officieel overhandigen aan de rector van het Rythovius College.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezonde schoolkantine

Vrijdag 11 september ontving het Rythovius College de Schoolkantine Schaal 2015 van het Voedingscentrum. En dat is dik verdiend. Er is door de school en cateraar Markies afgelopen jaar hard gewerkt om meer gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden, zoals fruit, salades en gezonde broodjes. Het aanbod bestaat nu voor 78% uit producten uit de Schijf van Vijf, 75% is het minimum voor een gezonde kantine. School en cateraar kregen daarbij hulp van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum.

Logisch vervolg
Het Rythovius College ontving in 2014 het certificaat “Gezonde school” voor het onderdeel “Bewegen en sport”. De gezonde schoolkantine is daarom een logische vervolgstap. “We zijn bewust gaan nadenken over de manier waarop we als school een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde levensstijl van leerlingen en medewerkers” vertelt Dennis Paradiso, directeur bedrijfsvoering van de school. “Daarom hebben we nu in een beleidsplan vastgelegd op welke manier we dat verder willen gaan doen. Want het gaat om meer dan alleen het aanbod in de kantine: ook in de lessen besteden we aandacht aan een gezonde levensstijl.”

De makkelijke keuze is nu vooral gezond
Het Rythovius College vindt het belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine. Daarmee komen ze tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kleine verbeteringen in het aanbod al zorgen voor een direct effect. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. En dat is ook niet zo raar, want om weerstand te bieden aan verleidingen is zelfcontrole nodig. Dat vraagt veel mentale inspanning. En die inspanning kunnen we nou juist niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld als we haast hebben of moe zijn. We zijn op die momenten sneller geneigd iets impulsiefs te doen en ons daarbij te laten beïnvloeden door de omgeving: wat valt er te kiezen? Als dat aanbod nou juist uitgerekend vooral ongezond is, kiezen we daar sneller voor. Jongeren net zo goed als volwassenen. Als het aanbod vooral gezond is, kies je dus ook sneller voor iets gezonds.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het heeft als doel een gezonder voedingsaanbod op de scholen in het voortgezet onderwijs. Als richtlijn voor een gezonde schoolkantine geldt een aanbod van minimaal 75% producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% extra’s (zoals koek, snoep, snacks). De Kantinescan geeft voor het Rythovius College aan dat de schoolkantine ruim aan deze richtlijn voldoet. En daarom ontving de school de Gezonde Schoolkantine Schaal 2015. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine


Positief vervolg Gezonde school – Tweede themacertificaat, Voeding behaald

Vorige week heeft de organisatie van de Gezonde School het tweede themacertificaat aan het Rythovius College toegekend, namelijk op het gebied van Voeding. Onze school heeft speciale aandacht voor het thema Voeding en heeft het certificaat onder meer toegekend gekregen op basis van een gezonde schoolkantine, een gezondheidsbeleidsplan, watertappunten in de voorhal en aandacht in de lessen voor voeding en gezondheid.We zijn trots op het bereikte resultaat!

Het vignet Gezonde School, dat we in 2015 als eerste VO-school in Noord-Brabant hebben behaald op basis van het themacertificaat Bewegen en Sport, is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.