Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Gezonde school

Het Rythovius College heeft in 2014 het landelijke vignet Gezonde School behaald als eerste VO-school in Noord-Brabant. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet willen wij aan leerlingen en hun ouders laten zien dat we de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Rythovius College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Meer informatie over het vignet Gezonde School is terug te vinden op www.gezondeschool.nl

Het Rythovius College heeft veel aandacht voor de thema’s Bewegen & Sport en Voeding.

Bewegen & Sport

Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: naast de normale LO-lessen biedt de school in de onderbouw een sportstroom aan, en kunnen leerlingen in de bovenbouw sport als examenvak volgen. Ook zijn er sporttoernooien en kampen met een sportief karakter. Ook voor de gezondheid van medewerkers is er veel aandacht.

Voeding  - gezonde schoolkantine

Jongeren zijn de toekomst. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Er is door de school en cateraar Markies de afgelopen jaren hard gewerkt om nog meer gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden, zoals fruit, salades en gezonde broodjes. School en cateraar kregen daarbij hulp van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum.

In juni 2018 heeft het Rythovius College de Gouden Gezonde Schoolkantine Schaal ontvangen van het Voedingscentrum in navolging op de Gezonde Schoolkantine erkenning in 2015. Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen. 

In een gouden schoolkantine spreekt de betere keuze voor zich.

-     Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.

-     We bieden groente en fruit aan.

-     Stimuleren van het drinken van water

-     De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken.

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. De kantine van het Rythovius College voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan en wordt de uitkomst aan de directie gerapporteerd.

Meer informatie over de gezonde schoolkantine kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Naast de Gezonde Schoolkantine Schaal is het themacertificaat Voeding door de Gezonde School aan het Rythovius College toegekend. Onze school heeft het certificaat ontvangen op basis van een gezonde schoolkantine, een gezondheidsbeleidsplan, watertappunten in de voorhal en aandacht in de lessen voor voeding en gezondheid. We zijn trots op het bereikte resultaat.Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.