Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Eigen device

Leerlingen mogen in 2023-2024 een eigen device mee naar school nemen om te gebruiken in de les. Een device kan een iPad, laptop of een 2-in-1 laptop (tablet en laptop in één) zijn. Het Rythovius College heeft, op het gebied van devices, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma The Rent Company. Deze biedt namelijk de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een device (iPad of laptop) te kopen of te huren. Leerlingen en ouders van het Rythovius mogen gebruik maken van de condities van deze samenwerking.

In de les leren we onze leerlingen hoe ze op een creatieve en veilige manier met hun device om kunnen gaan en welke apps nuttig zijn. Het eigen device is een hulpmiddel in de les waarmee de stof actiever en meer naar persoonlijke behoefte verwerkt kan worden. De docent voor de klas speelt daarbij nog steeds een cruciale rol. Een voordeel van digitale methodes en materialen is dat er extra oefeningen, bronnen, instructiefilmpjes en audiofragmenten aan toegevoegd zijn, zodat leerlingen meer in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.