>>


Schoolvakanties
Het Rythovius College is voor de schoolvakanties ingedeeld in de regio Zuid.

Vakanties schooljaar 2017-2018 

Zomervakantie                
9 juli t/m 17 augustus 2018

Vakanties schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie  15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Roostervrij
28 januari 2019 (maandag na open dag)
Voorjaarsvakantie          
4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 
30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag  
10 juni 2019
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus 2019


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.