Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

 Jaarplanning

In de jaarplanning vindt u de activiteiten (uiteenlopend van introductieactiviteiten, ouderavonden, toetsweken tot excursies) die reeds gepland zijn voor het lopende schooljaar. Het kan voorkomen dat activiteiten om bepaalde redenen worden verzet of geannuleerd of juist nog worden toegevoegd. Kortom de jaarplanning is een dynamisch geheel; middels deze digitale steeds bijgewerkte versie houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van wat er zoal te gebeuren staat.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.